Trupi i implantit ka nje sektor cilindrik per te stabilizuar implantin ne zonen kortikale, dhe apeks qe tkurret gradualisht per tu adaptuar me morfologjine e krestes se kockes. 


Kjo vecori e ben te pershtatshme per shume raste klinike: 

- Procedura standarde qe perfshijne faza kirurgjikale teke dhe dyshe 

- Immediate loading

- Situacione post-ekstraksion 

- Ngritje sinusi maksilar dhe teknika ngritje sinusi mini maksilar

 

DOCTA connection

Dy oktagonalet te mbivendosura performojne funksjonet ne fazen kirurgjikale dhe ripozicionimin e prostetikes, duke parandaluar forcat torsionale ne futjen e fixture qe te kompromentojne precizionin e lidhjes implant-prostetike

 

Multifunctional mounter

Pervec pozicionimit te implantit ne goje, mounter ka nje forme te tille qe te lejoje futjen e nje cap per te fiksuar implantin dhe per te krijuar nje post te perkohshem.

 

Switching platform

Dimensionet e lidhjes dyshe oktagonale kane diameter te pershtatshem me te gjithe gamen, duke e bere te mundur aplikimin e protokollit Switching Platform

 

The head of the 1.8 mm diameter screw goes deep into the well, guaranteeing a stable anchorage of the prosthesis and allowing the prosthodontist countless cutting possibilities to adapt the posts to the various clinical requirements.

 

Pozicionimi i thelle i vides parandalon lirimin e saj, pasi koka vihet ne nje linje me qendren e gravitetit te forcave

 

Prostetikave me vide shfrytezon ne maksimum gjatesine 3.5 mm te lidhjes, duke punuar ne levele te ndryshme per nje shperndarje optimale te forcave kafshuese aksiale dhe jo aksiale. 

 

Siperfaqje Zirkon Titanium

Perveç rritjes se ndjesheme te kontaktit kocke-implant, siperfaqja Zirkon Titan ka treguar qe ndihmon ne rritjen e qelizave te indeve.