VIDA ME FIBRA QELQI

Realizojne nje estetike perfekte dhe nje integrim funksional.

• Fibrat jane futur ne te njejtin maktriks rezine te kompozitit mikrohibrid qe perdoret per restaurim


EnaPost Vidat e qelqit

• Jane estetike:kane ngjyren dhe fluoreshencen e dentines.
• Jane  funksionale : kane te njejtin elasticitet si dentina
• Kohezion perfekt midis fibres dhe kompozitit 
• Jane radiopake