Formuluar posacerisht per te zbardhur dhembe t e trajtuar endodontikisht duke perdorur tekniken “walking bleach”, Opalescence Endo lihet ne dhembe per 3 -5 dite. 


- 35% peroksid hidrogjeni

- Vendoset lehte ne dhomen pulpare

Trajtim 3-5 dite