Related items

GERM a : per detersionin dhe dizinfektimin me nivel te larte te instrumentarit dentar kirurgjikal dhe rotativ,perfshire dhe me delikatet (bisturite,pinzat,frezat,pasqyrat,sondat etj) .


Aktiv ne viruset(perfshire HIV,HBV,HCV),bakteret,mykun dhe bacilin e tuberkulozit.

PERACETIX b : per detersionin,dizinfektimin ne nivel te larte, dhe sterilizimin kimik me te ftohte te instrumentave qe nuk mund te sterilizohen ne autoclave.Ka nje specter veprimi qe perfshin viruset (HIV,HCV,HBV), bakteret,kerpudhat,bacilin e tuberkulozit dhe sporet.

Tretesira 1 % = 100 litra solucion
Tretesira 5 % = 20 litra solucion