Eshte solucion 3% Hipoklorid Natriumi.Perdoret per dezinfektimin e kanaleve.Chlorcid V eshte solucion me viskoz qe rrit kontrollin ndaj rrjedhjes si dhe sherben si lubrifikues.


Chlorcid/Chlorcid V Solucionet irrigues kanalare

Chlorcid/Chlorcid V  tashme eshte e disponueshme dhe ne shishe 480 ml.