Related items

VitaPano S pervec se zoteron teknologjine S-Pan, zoteron funksionin quick-scan, me ane te cilit arrin te prodhoje nje imazh vetem brenda 7 sekondave duke ulur ne menyre te ndjeshme kohen e ekspozimit ndaj radiacionit. 

 


VistaPano S Panoramex

 

Ndryshe nga panoramiket e tjere ku zonat e mprehta duhet te selektohen manualisht, teknologjia Dürr Dental‘s S-Pan lejon panoramikun te shkrepi shume shtresa nga nje ekspozim I vetem.Fragmentet me te mire-fokusuar perzgjidhen per te perpunuar figuren me te paster panoramike.Kjo garanton pastertine maksimale te te gjithe zonave te rendesishme; si kanalet ne nofullen e siperme dhe te poshtme, kanalit mandibular dhe strukturen e kockes.