VistaCam iX eshte kamer introrale e cila nepermjet fundit te adaptueshem mund te kryej multi-funksione te pakrahueshme me asnje kamere tjeter


VistaCam iX Kamera Intraorale

              -Koke kamere per imazhe intraorale 

              -Koke makro per zmadhimin e imazheve 120x 

         -Koke per zbulimin e kariesit dhe pllakave ne siperfaqe okluzale dhe te lemuara. 

              -Koke proxi ndihmon ne dignostifikim e kariesit aproximal.

              -Koke polimerizimi