Rezolucioni me i mire me ekpozim minimal radiacioni.

Identifikimi i plageve te kariesit arrihet nepermjet shkalles gri me te te detajuar ne treg. Fale perpunimit te shpejte te imazheve dhe livelit te larte te detajeve, VistaRay 7 eshte nje komponent i rendesishem i teknologjise se pjates imazherike ne endodonti ne kontrollimin e abutmenteve.


VistaRay 7 Radiografite

  • Avantazhet:
  • -Precision i detajuar- dignostifikim i besueshem
  • -Pergatitje e shpejte e imazhit- efikas 
  • -Ka kapacitetin te perdoret nga shume perdorues
  • -Plotesuesi perfekt i pjates imazherike per the arritur perfeksion ne praktikat endodontike, implantologjike dhe konservative. 
  • -Suport diagnostifikues me filter special dhe procesim i shpejte i imazhit.  (DBSWIN ose VistaEasy)

               

https://www.youtube.com/watch?v=_OljXlf6Gs0