Impjanti me praktike ne treg : tre emergjenca koronale te ndryshme, te kombinuara me mundesine per te zgjedhur ndermjet morfologjise konike ose intrakockore, arrin zgjidhjen me optimale per cdo rast kirurgjikal.


Premium Kohno Implantet Bifazik

Implantet Premium kane morfologji cilindrike, me progresion konik vetem ne pjesen apikale. Implantet Kohno kane te njejtin profil cilindrik si implantet Premium ne pjesen me koronale, ndersa ne pjesen centrale dhe apikale jane me konike; ky reduktim ne diameter vazhdon me gjatesine e implantit. Diferenca ne morfologji ndermjet implaneteve Premium dhe Kohno mund te vihen re me kollaj ne implantet me te gjate se 10mm. Te dy implantet ndajne te njetat vecori :

-Thread me gjeresi 1 mm, profil konike ne drejtimin apikal dhe konvex ne drejtimin e korones. Keto vecori rrisin stabilitetin dhe shmangin traumat ne kocke pas vendosjes.

-Dizajni i nyjeve apikale, kendit te prerjes dhe reduktimit progresiv ne diameter rrisin kapacitetin per te penetruar kocken.

Implante te mbeshtetur nga 12 vjet studime ne fushe.

Kiti i implanteve Premium Kohno : ofron avantazhe te shumta si organizimi i instrumentave sipas nje procedure te paracaktuar, dhe sekuenca e perdorimit eshte e percaktuar me te njejten ngjyre me te cilen identifikohen disqet qe mbajne implantet ne viale dhe komponentet prostetike, duke ofruar nje procedure te thjeshte qe nuk le vend per gabime si per asistentin dhe doktorin.