Related items

Premium TG dhe Kohno TG jane dental fixtures me konfirmim transgingival qe kompletojne implantet Premium Kohno, duke lejuar zgjidhjen e fixtures me te pershtatshem per cdo situate klinike.


Premium Kohno TG Implantet Bifazik

Implantet transgingivale kerkojne vetem nje procedure kirurgjikale per futjen sepse pjesa transgingivale lejon sherimin e indeve menjehere pas vendosjes. 

Implantet TG vin si cilindrike (Premium TG) si dhe konike (Kohno TG) me morfologji nderkockore: platformat lidhese nisin njesoj dhe ndajne te njejtin komponente prostetik, duke e bere punen e prostodontit me te thjeshte. 

Profili i emergjences e porcionit transgingival eshte dizenjuar sipas principeve biologjike. Lidhja internale permban nje kone qe parandalon implantin te çvidhoset dhe ofron nje vulosje perfekte biologjike. Baza e konit eshte hekzagonale per te lejouar ripozicionimin e thjeshte te posteve.

Implantet kane vetem dy platforma lidhjeje qe garantojne thjeshtesi: lidhja M (medium) ka nje diameter te jashtem 4.8 mm dhe eshte e perbashket per Premium dhe Kohno me diameter 3.3,3.8, dhe 4.25, nderkohe qe lidhja W ka nje diameter te jashtem dhe eshe prezent vetem implantet me diam. 5.0 mm, gjithashtu e vlefshme per te dyja tipet e implanteve. 

Versioni M ose W eshte prezente edhe ne komponentet prostetik, per ta bere me te thjeshte identifikimin e pjeseve per tu perdorur per rehabilitim. 

Prezenca e konit lidhes lejon prostetiken me nje trup te vetem: keto komponente vidhosen ne plateforme pa nevojen e kacavidave te vecanta. Sigurisht, ato nuk jane te ripozicionueshme dhe nuk mund te hiqen pas vendosjes fillestare. Ne fakt, pasi sigurohen, ferkimi konik siguron kapactitet shtrengues maksimal.