Me VistraIntra, tashme ofrojme imazheri X-ray per imazhe intraorale ekselente. 

VistaIntra bashkon dizajnin e saj ergonomik me kompatibilitetin ndaj pjatave imazherike Durr.


VistaIntra DC Radiografite

Karakteristikat : 

-Dizajne modern dhe i holle per pozicionim te sakte

-E thjeshte per tu perdorur

-Kompatibel me pjatat imazherike dhe sensoret

-tuba X-ray me jetegjatesi te garantuar nga Durr

-Nuk ka luhajtje ne radiacion

-konfirgurimi elektronik i rrymes eshte i rregulleshem

-Gjenerator DC me spot fokal 0.4mm

-DAP pas ekspozimit