-Fuqia e larte e bondimit parandalon mikro rrjedhjet

-Minimizon ndjeshmerine post-operatore

-Ka veti antimikrobiale

-Eshte radiopak

-Funksionon pavaresisht teknikes

-Aplikohet direkt

-Polimerizohet me te gjitha llampat 


PQ1 PQ1®

PQ1 eshte nje agjent bondues mono-komponent qe polimerizohet me llampe aplikohet me shiringe,dhe ka si tretes alkol etilik. Pq1 eshte 40% i mbushur dhe radiopak.